BARN MED NEUROLOGISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING & ÄTPROBLEM

På denna sida hittar du information om några av de utmaningar som du som förälder kan möta när du har ett barn med neurologisk funktionsnedsättning och ätproblem. Beroende på den fysiska funktionsnedsättningen och orsaken till ätproblemen, kan medicinsk nutrition hjälpa ditt barn att få i sig tillräckligt med mat och dryck för att kunna växa och utvecklas.