FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL NÄR SONDMATNING PÅBÖRJAS

Att sluta ge sitt barn vanlig mat kan upplevas svårt och tanken på att börja ge sondmat till sitt barn kan ge upphov till många känslor. Att äta tillsammans är en betydelsefull del i livet för många familjer, då det är vid måltiderna man samlas och umgås. Även om ditt barn får sondmat, kan gemensamma måltider fortfarande vara familjens samlingspunkt. Ditt barn kan sondmatas vid bordet medan resten av familjen äter sin vanliga mat. Man kan säga att det helt enkelt är ett annat sätt att äta. Samtidigt kommer ditt barn fortfarande uppleva doften av maten och gemenskapen av att sitta tillsammans med familjen. På lång sikt kan sondmaten förbättra välbefinnandet både för ditt barn och hela er familj. En ny vardag med sondmat kan bidra till att minska den stress som tidigare ofta har förknippats med måltider. Viktigast av allt är dock att sondmatning bidrar till att ditt barn får den näring som behövs för att växa och utvecklas.

Efter att ha börjat med sondmat så upplevde familjen förbättringar runt måltiderna men också andra förbättringar – både för Iben och för hennes familj.

Vill du veta mer om Iben och hennes familj? Läs mer här!

SONDMATNING, ETT NYTT SÄTT ATT ÄTA

Det finns många olika rutiner runt sondmat. Till exempel sondmatas vissa barn endast på natten och äter vanlig mat under dagen, medan andra barn sondmatas vid alla måltider. Vissa barn kan fortsätta att äta lite mat via munnen och på så vis få ta del av olika smakupplevelser. Det är dock mycket viktigt att din läkare bedömer att det är säkert för ditt barn att fortsätta äta lite via munnen, med tillräcklig sväljsäkerhet.

FÖRDELAR MED SONDMATNING

  • Tryggheten i att veta att ditt barn får i sig den mat och dryck som barnet har behov av
  • Mindre stress under måltider
  • Mindre tid ägnas åt sondmatning, så mer tid finns för skoj och lek
  • Inga fler konflikter gällande intag av flytande läkemedel genom munnen, då detta kan ges via sonden.

NACKDELAR MED SONDMATNING

Efter en längre tid med sondmat kan ditt barn bli mer skör i munnen. Detta gör det svårare för barnet att äta och dricka själv, men om det fortfarande är möjligt så brukar det hjälpa att stimulera munnen. Vissa arbetsterapeuter är specialiserade på att hjälpa dessa barn att lära sig att äta och dricka igen.

TIPS OCH RÅD FRÅN ANDRA FÖRÄLDRAR

Tvivlar du på ditt beslut? Du är inte ensam! Du kan fråga andra familjer om råd som har ställts inför liknande utmaningar, liknande känslor och liknande beslut.

På bloggen Handimor och Instagramprofilen med samma namn, berättar danska Susanne om beslutet kring sin dotters sond.

Du kan även ta del av andra föräldrars tankar innan och efter deras barn fick sond. Ladda ner Råd och stöd. 

VAD ÄR SONDMATNING?

Sondmat är näring i flytande form som innehåller energi och näring liknande det barnet annars skulle ha fått från vanlig, varierad mat. Sondmaten innehåller alla kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler som ett barn behöver. Sondmat kan ges med hjälp av en pump, en enteral spruta eller via en droppställning. Läs mer om nödvändig utrustning här.

Det finns olika typer av sondmat. Till exempel finns det sondmat med lågt energiinnehåll eller högt energiinnehåll samt med eller utan fiber. Ditt barns läkare eller dietist beslutar om val av produkt utifrån ditt barns vikt, längd, aktivitetsnivå och tillstånd. Läs mer om utbudet av sondmat här.

Sondmat klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och bör alltid användas i samråd med en läkare.

MÖT IBEN OCH HENNES FAMILJ

Iben är 6 år gammal och bor tillsammans med sina föräldrar och sin 3-åriga syster. När Iben var 3 år fick hon diagnosen Retts syndrom; en kombination av svåra funktionsnedsättningar. Iben kan inte tala och har påverkad munmotorik, vilket är karakteristiskt för Retts syndrom. Men hon tycker om mat och har alltid haft en god aptit och ätit mat tillsammans med sin familj. Innan Iben började med sondmat, varade varje måltid runt en timme och hon hade inte alltid ork att äta tillräckligt med mat och dryck. Ibens tillväxt började avta och hennes föräldrars frustration och oro ökade.